Psych K

Al eens ervaren dat je een bepaald doel in je leven maar niet kan waarmaken omdat een klein stemmetje binnenin fluistert dat je het toch niet zal kunnen, dat je niet goed genoeg bent, dat je het niet waard bent,…. Dan heb je te maken metdiepgewortelde overtuigingen die je belemmeren om datgene te doen/hebben wat jezo graag wil.

Met behulp van Psych K kan je dergelijke overtuigingen, en ook stressvollesituaties, ombuigen naar een positieve situatie zodat je kan worden wie je wil zijn!

 

Psych K staat voor psychologie en “key” (sleutel),het biedt als het ware de sleutel tot je onderbewustzijn. Het is een uniek proces, ontstaan uit jaren van hersenonderzoek en honderden sessies met personen en groepen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt immers dat 95% van onze handelingen rechtstreeks beïnvloed wordt door ons  onder-
bewustzijn. We moeten bijvoorbeeld niet bewust nadenken om elke keer in- en uit te ademen,niet nadenken welke spieren we moeten gebruiken om een trap op te stappen,… ons onderbewuste neemt die processen voor zijn rekening. Maar het gaat veel verder dan dat, in een groot aantal situaties reageren we “op automatische piloot” vanuit de overtuigingen die voornamelijk opgeslagen zijn in ons onderbewustzijn. Deze overtuigingen zijn gebaseerd op onze ervaringen, de waarden en normen die we meekregen vanuit onze omgeving, de cultuur/maatschappij waarin we leven, …. Ze bepalen op elk moment jouw kijk op jezelf en anderen, jouw gevoelens en jouw reacties op situaties die zich voordoen. Onze overtuigingen vormen als het ware een bril waardoor we het leven bekijken.

 

Wanneer je dus iets op een andere manier will aanpakken in je leven of anders in het leven wil staan, volstaat het niet om je

daarvan enkel bewust te worden. Het zijn vooral de onbewuste belemmeringen in je onderbewustzijn die moeten aangepakt

worden zodat ze je ondersteunen bij het behalen van je doel in plaats van je tegen te werken.

 

Met Psych K kan je beperkende overtuigingen, stress en blokkades doorgaans in enkele minuten omzetten in innerlijke kracht en rust. Door kinesiologisch testen (of spiertesten) krijg je toegang tot je onderbewuste en kan het veranderingsproces (of Psych K balans) starten.

 

Een Psych K balans is een eenvoudig en snel proces waarbij er gebruikt gemaakt wordt van nieuwe bevindingen uit neuroweten-
schappelijk onderzoek en aloude kennis over de samenwerking tussen lichaam en geest. Een Psych K balans brengt je in een “hele brein staat”, een situatie waarin je beschikt over de beide delen van jouw brein zodat je vanuit jouw volledig potentieel kan reageren.

De linker- en rechterhelft van ons brein hebben elk een andere functie. De linkerhersenhelft stuurt ons rationele gedrag, terwijl de rechterzijde eerder onze creativiteit, intuïtie en emoties bepaalt. We functioneren pas optimaal wanneer beide helften in evenwicht zijn (hele brein) en samenwerken. Helaas domineert vaak één van de hersenhelften ons gedrag (gebaseerd op vorige ervaringen die we hadden) waardoor we stress ervaren of in een conflictsituatie verzeild geraken.

 

Kortom, met Psych K kan je op een snelle en eenvoudige manier de software van je onderbewuste herschrijven waardoor je jouw

leven een andere wending kan geven. Alles wat jouw belemmert in jouw leven, kan je transformeren in een positieve overtuiging, in rust.

 

Psych- K kan een ondersteuning bieden in verschillende aspecten van je leven:

 

- jouw kijk op jezelf veranderen (bv Meer zelfvertrouwen krijgen, jezelf aanvaarden, …)

- Problemen aanpakken in relaties (zowel persoonlijke als professionele relaties)

- Verwerken van trauma’s, verlieservaringen, …

- je doel met succes bereiken (bv een eigen zaak starten, een studie afmaken,…)

- Zorg dragen voor jezelf en streven naar een goede gezondheid

- …